Sơn Chống Cháy là hệ sơn 1 thành phần gốc Acrylic,  Sơn Chống Cháy khi gặp lửa lửa hay nóng, màng sơn sẽ phồng lên và sẽ sản sinh ra lớp bong bóng để phong tỏa kín mà phòng chống cháy, làm giảm tốc độ của nhiệt đô kết cấu thép đang tăng nhanh, đồng thời có thể bảo vệ kết cấu thép, vòng nguy hiểm sẽ thu nhỏ lại.

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Xem thêm