Firemask SQ 2300 – SQ 2500

Liên hệ

Sơn chống cháy KCC Firemask SQ 2300 – SQ 2500 là loại sơn có cấu tạo thành phần đặc biệt nên dùng làm lớp sơn phủ chống cháy nên có khả năng cách nhiệt cao.

Xem thêm