Sơn dầu được sử dụng nhiều để trang trí, bảo vệ bề mặt các sản phẩm, đồ nội thất bằng gỗ, kim loại. Hiện trên thị trường sơn dầu cũng có khá nhiều thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng.

Liên hệ

Nippon Bilac

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Nippon NIOZ

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ

Nippon PU

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Nippon Tilac

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Xem thêm