Nippon Bilac Metal Red Oxide Primer

Liên hệ

Sơn Nippon Bilac Metal Red Oxide Primer có gốc Alkyd, là loại sơn lót kinh tế, rất thành công trong việc chống ăn mòn cho bề mặt kim loại chứa sắt ở điều kiện ăn mòn nhẹ.

Xem thêm