Nippon Bilac Undercoat White

Liên hệ

Sơn Nippon Bilac Undercoat White là loại sơn giữa. Có thành phần gốc Alkyd với độ che phủ và hàm lượng rắn cao. Khi sử dụng có thể che phủ hiệu quả cho các bề mặt và tăng cường độ dày cho cả hệ thống sơn.

Xem thêm