Nippon EA4 Gốc Dầu Amin-Epoxy

Liên hệ

Sơn Nippon EA4 là loại sơn gốc dầu Amin-Epoxy, hai thành phần, có độ bóng cao, được sử dụng khi có yêu cầu về khả nặng chịu hóa chất, dầu và chịu mài mòn, cho nhiều loại bề mặt

Xem thêm