Nippon EA9 Sơn Dầu Gốc Amin-Expoxy 2 Thành Phần

Liên hệ

Nippon EA9 là loại sơn dầu gốc amin-expoxy, hai thành phần, có độ bóng thấp, được sử dụng để bảo vệ lâu dài cho nhiều loại bề mặt như: Nhôm, thép, bề mặt mạ kẽm và bê tông trong môi trường ăn mòn.

Xem thêm