Nippon Orga M8000

Liên hệ

Sơn Nippon Orga M8000 là loại sơn sấy, gốc Alkyd-Melamine, được sử dụng cho các bề mặt thép, đặc biệt là cho thùng phuy.

Xem thêm