Nippon Reflective Road Line

Liên hệ

Nippon Reflective Road Line là loại sơn dầu gốc thermoplastic acrylic với thành phần chứa những hạt bi phản chiếu ánh sáng.

Xem thêm