Nippon Tilac Grey Primer Sơn Lót Kinh Tế Gốc Alkyd

Liên hệ

Sơn Nippon Tilac Grey Primer có gốc Alkyd, là loại sơn lót kinh tế, rất thành công trong việc chống ăn mòn cho bề mặt kim loại chứa sắt ở điều kiện ăn mòn nhẹ

Xem thêm