Nippon Zinc Phosphate Blast Primer

Liên hệ

Nippon Zinc Phosphate Blast Primer là loại sơn lót, hai thành phần, gốc amin-expoxy, với công thức chống thấm ăn mòn chứa phosphate kẽm

Xem thêm