Korethan Topcoat UT6581

Liên hệ

Sơn epoxy KCC Korethan Topcoat UT6581 là loại sơn hoàn thiện hai thành phần, làm khô nhanh, nhựa acrylic/polyurethane có khả năng chống axit, kiềm, dung môi, muối và nước rất tốt.

Xem thêm