Nippon Vinilex 130 Active Primer

Liên hệ

Sơn Lót Nippon Vinilex 130 Active Primer là sơn lót 2 thành phần, có gốc polyvinyl butyral được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp nặng

Xem thêm