Sơn nước là một hỗn hợp đồng nhất, trong đó có chất tạo mang liên kết và các chất màu tạo nên màng liên tục bám vào bề mặt vật chất. Sơn nước được điều chỉnh với một số lượng chất phụ gia cùng với một lượng dung môi tùy theo tính chất của mỗi loại sản phẩm được nhà sản xuất lựa chọn.

KCC Koreace

0 out of 5
Liên hệ

KCC Korebest

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

KCC Koreclean

0 out of 5
Liên hệ

KCC Koreguard

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

KCC Koreintex

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Nippon Matex

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Xem thêm