Nippon Paint VirusGuard Kháng Virus Và Vi Khuẩn

Liên hệ

Nippon Paint VirusGuard là loại sơn phủ với công thức đăc biệt có tính năng kháng vi rut và vi khuẩn. Ngoài ra, sản phẩm cũng kháng hiệu quả đối với nhiều loại vi khuẩn như E. coli, MRSA và Staphylococcus Aureus.

Xem thêm