Nippon Vatex Sơn Nước Nội Thất

Liên hệ

Nippon Vatex là loại sơn nước được dùng để trang trí và bảo vệ cho các tường nội thất: Rất kinh tế, Dễ sử dụng, Độ che phủ cao, Chống rêu mốc.

Xem thêm