KCC IZ180 (N) – 1184 (HS)

Liên hệ

Sơn lót giàu kẽm KCC IZ180 (N) – 1184 (HS) là một hỗn hợp kẽm Silicat nhằm bảo vệ bề mặt vật liệu tránh sự ăn mòn trong môi trường khắc nghiệt, chúng được sử dụng như là một lớp lót để bảo vệ thép

Xem thêm