Sơn chống hà KCC A/F7830 – KCC A/F700

Liên hệ

Sơn chống hà KCC A/F7830 và sơn chống hà KCC A/F700 Dùng làm sơn phủ chống hà, rong rêu, tảo trong hệ thống sơn Epoxy chống hà để bảo vệ cho tàu, thuyền

Xem thêm