Bột Sơn Tĩnh Điện Hybrid (Epoxy-Polyester)

Liên hệ

Bột Sơn Tĩnh Điện Hybrid là loại sơn bột nhiệt rắn gốc epoxy / nhựa polyester với vẻ ngoài tuyệt vời. Nó có tính linh hoạt tuyệt vời, chống ăn mòn và hóa chất.

Xem thêm