Bột Sơn Tĩnh Điện Polyester

Liên hệ

Bột Sơn Tĩnh Điện Polyester là loại sơn bột có độ bền cao, có thể để trực tiếp ngoài trời, bột sơn polyester là loại rất thông dụng và được sử dụng nhiều trong các hệ thống sơn tĩnh điện hiện nay.

Xem thêm