Terraco Flexipave Resurfacer

Liên hệ

Terraco Flexipave Resurfacer là sản phẩm gốc acrylic để làm phẳng và làm mịn bề mặt nhựa đường trước khi thi công Flexipave Coating.

Xem thêm