Sika Monotop 615 HB bao 25Kg

Liên hệ

Sika Monotop 615 HB là vữa xi măng, polyme cải tiến, công nghệ cao,  không võng, một thành phần có chứa silica fume

Xem thêm