Sika Monotop R Bao 25kg

Liên hệ

Sika Monotop R là vữa xi măng công nghệ cao không võng, sợi gia cố, polyme cải tiến một thành phần có chứa silica fume

Xem thêm