Sikagard 905W can 5l

Liên hệ

Sikagard 905W là sản phẩm dạng lỏng, hệ nước có thể sử dụng ngay và tạo màng cứng chống thấm. Sikagard 905W sẽ trở nên trong suốt sau khi khô

Xem thêm