Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Khảo Sát

AI đang dần chứng tỏ khả năng sắp xếp hợp lý các quy trình soạn thảo, khảo sát và thu thập dữ liệu trong thực tiễn khảo sát. Theo một báo cáo gần đây do Viện khảo sát công chứng Hoàng gia (RICS) công bố, trí tuệ nhân tạo sẽ có thể ảnh hưởng đến gần 90% các nhiệm vụ cốt lõi do các nhà khảo sát đảm nhận, trong vòng một thập kỷ tới.

Tín dụng hình ảnh: RICS
Tín dụng hình ảnh: RICS

Bài viết này nêu bật cách AI có thể cách mạng hóa cách thức thực hiện các quy trình khảo sát.

1. AI để chuyển đổi dữ liệu khảo sát trên không sang bản vẽ CAD

Một dự án khảo sát lớn có thể mất vài tháng để hoàn thành vì quá trình thu thập dữ liệu và chuyển đổi nó sang các mô hình 2D và 3D là một quá trình rất tẻ nhạt.

Nhưng ngày nay, các dịch vụ bay không người lái sử dụng công nghệ AI, qua đó có thể chuyển đổi bất kỳ tập dữ liệu nào trên không thành các kế hoạch trang web CAD. Chúng giúp cắt giảm toàn bộ quy trình theo tuần và cắt giảm ít nhất 50% thời gian mà người khảo sát dành cho việc soạn thảo trong các dự án mới.

Máy bay không người lái hỗ trợ AI để khảo sát có những lợi ích sau:

  1. Thực hiện các công việc lặp đi lặp lại
  2. Hoàn thành các nhiệm vụ tốn thời gian như soạn thảo các đặc điểm chung như thảm thực vật, tòa nhà, đường xá, v.v.
  3. Thực hiện nhiều khảo sát hơn với số lượng nhân viên hạn chế

2. AI để thu thập dữ liệu chất lượng cao cho khảo sát

Phần mềm AI trong máy bay không người lái có thể giúp chụp và nghiên cứu môi trường. Nó có thể lập bản đồ khu vực, phát hiện và theo dõi các đối tượng, đồng thời đưa ra phản hồi phân tích theo thời gian thực.

Ứng dụng của học máy (một tập hợp con của AI) có thể giúp học và thích ứng với dữ liệu mới mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người. Phần mềm AI có thể hiểu sâu sắc về các tác vụ phức tạp và đưa ra quyết định cũng như dự đoán.

Tương tự như Hệ thống thông tin địa lý (GIS) , AI có thể nhanh chóng xác định và phân loại các đối tượng địa lý như cây cối, ô tô, đường xá, tòa nhà, v.v. Một máy bay không người lái có thể cung cấp hình ảnh và video chất lượng cao, rõ ràng mà không cần đến các phương pháp khảo sát thông thường.

Các chuyên gia khảo sát và xây dựng có thể thực hiện các phân tích phức tạp và đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách sử dụng AI. Có thể thực hiện mọi thứ ngay từ dự toán đến thiết kế và báo cáo.

3. AI cho Khảo sát phát hiện và sửa chữa

Các vị trí không thể kiểm tra lỗi nếu không có các kỹ thuật điều tra đắt tiền hiện được thực hiện bởi các thiết bị hỗ trợ IoT. Internet of Things (IoT) là một tính năng của AI được nhúng vào các vật thể hàng ngày để gửi và nhận dữ liệu.

Một số thiết bị hỗ trợ IoT được sử dụng để khảo sát các công trình là:

1. Cảm biến rò rỉ để phát hiện rò rỉ trong tòa nhà ngay khi chúng xảy ra. Các thiết bị này giúp thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức.

2. Máy ảnh nhiệt hoặc ảnh nhiệt để chụp ảnh kỹ thuật số sử dụng bức xạ hồng ngoại giúp nhanh chóng xác định các khiếm khuyết trong các dịch vụ bên trong tòa nhà như mái và sàn.

Câu hỏi thường gặp

Máy bay không người lái hỗ trợ AI có thể giúp các hoạt động khảo sát như thế nào?

Phần mềm hỗ trợ AI trong máy bay không người lái có những lợi ích sau trong việc khảo sát:
1. Thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại
2. Hoàn thành các tác vụ tốn thời gian như soạn thảo các đặc điểm chung như thảm thực vật, tòa nhà, đường xá, v.v.
3. Thực hiện nhiều khảo sát hơn với số lượng nhân viên hạn chế

AI có thể trợ giúp như thế nào trong các cuộc khảo sát sửa chữa?

Các vị trí không thể kiểm tra lỗi nếu không có các kỹ thuật điều tra đắt tiền hiện được thực hiện bởi các thiết bị hỗ trợ IoT. Internet of Things (IoT) là một tính năng của AI được nhúng vào các vật thể hàng ngày để gửi và nhận dữ liệu.
Cảm biến rò rỉ để phát hiện rò rỉ và máy ảnh nhiệt hoặc ảnh nhiệt để chụp ảnh kỹ thuật số sử dụng bức xạ hồng ngoại giúp nhanh chóng xác định các khiếm khuyết trong các dịch vụ nội bộ của tòa nhà là một số ví dụ.

Bài viết liên quan