Hiện nay vữa tự san phẳng ngày càng được dùng phổ biến khi yêu cầu độ phẳng, nhẵn mịn, chất lượng, tiến độ cho các sản phẩm hoàn thiện nền ngày càng cao. Nếu Bạn đang lắp đặt một sàn mới, hãy dùng ngay vữa tự san phẳng gốc xi măng, thi công nhanh, bề mặt phẳng nhẵn, láng đẹp sau hoàn thiện

Liên hệ

Quicseal 510

0 out of 5
Liên hệ

Quicseal 510GG

0 out of 5
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Xem thêm