Sikadur 42MP Bộ 30Kg

Liên hệ

Sikadur 42MP Bộ 30Kg là vữa rót gốc epoxy, có thể chảy lỏng, tự san bằng cho bê tông, đá, thép, nhôm, xi măng, amiăng, gỗ, polyeste và epoxy

Xem thêm