Sikagrout 212-11 Bao 25kg

Liên hệ

Sikagrout 212-11 là vữa rót gốc xi măng, tự san bằng, không co ngót với thời gian cho phép thi công được kéo dài để thích ứng với nhiệt độ địa phương.

Xem thêm