Sikagrout 214-11 HS Bao 25kg

Liên hệ

Sikagrout 214-11 HS là một loại vữa rót tự san bằng, đạt cường độ cao sớm, không chứa chất sắt, bù co ngót, sử dụng được ngay.

Xem thêm